ბიზნეს – გეგმის ფორმატი

როგორი უნდა იყოს ბიზნეს გეგმის ფორმატი? ბიზნეს-გეგმის სტანდარტული ფორმატი არ არსებობს, მაგრამ არსებობს რამდენიმე პარაგრაფი, რომელიც აუცილებლად უნდა შედიოდეს ბიზნეს-გეგმაში.  პოსტზე არის მათი ჩალინკული ჩამონათვალი.

ლევან შენგელია . ბიზნეს გეგმების შედგენა . თბილისი 2010 .
გადასვლა ნაშრომის “ლევან შენგელია . ბიზნესგეგმების შედგენასათაო გვერდზე

ბიზნესგეგმის სტანდარტული ფორმატი

ბიზნეს – გეგმის სტანდარტული ფორმატი არ არსებობს. სხვადასხვა სიტუაციებში ბიზნეს – გეგმა სხვადასხვანაირად უნდა  აიგოს. ამავე დროს, არსებობს რამდენიმე ელემენტი, რომლებსაც პრაქტიკულად ყველა ბიზნეს – გეგმა შეიცავს. ესენია:

• სატიტულო გვერდი >>>
• ბიზნეს-გეგმის მოკლე აღწერა >>>
• კომპანიის აღწერა >>>
• მენეჯმენტი >>>
• პროდუქტი >>>
• ბაზარი  >>>
• კონკურენცია >>>
• მარკეტინგი >>>
• ფინანსური პროგნოზები >>>
• რეალობის ანალიზი >>>

გაითვალისწინეთ, რომ ხშირად მიზანშეწონილია დაწეროთ მინი ბიზნეს-გეგმა.

♦ დაწერეთ მინი ბიზნეს-გეგმა

..

__________________________________________

<<< წინა გვერდი  მომდევნო გვერდი >>>

Facebook Comments