Category Archives: ბიზნეს-გეგმა

სასტუმროს ბიზნეს გეგმის მომზადება

სასტუმროს ბიზნეს გეგმის მომზადება სასტუმროების ბიზნეს გეგმის მომზადება: – გრანტების; – შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტების, – ინვესტიციებისათვის MTVi  გთავაზობთ: ბიზნეს გეგმების, საგრანტო, საინვესტიციო, საიმიგრაციო, საბანკო  და სხვა სახის პროექტების მომზადება პრაქტიკულად ნებისმიერ თემაზე: 577 235 400; Caumednet@gmail.com; skype – medgeo.net MTVi  გთავაზობთ: 1. ბიზნეს და საგრანტო იდეის ანალიზს; 2.  ბიზნეს გეგმების, საგრანტო, საიმიგრაციო, საბანკო  და სხვა სახის

Read More

სასტუმროების დაპროექტება და ბიზნეს-გეგმების მომზადება

საპროექტო ორგანიზაციებს, იურიდიულ, ავეჯის და სხვა ფირმებს, რომლებიც ახალ და მოქმედ სასტუმროებს თავაზობენ მომსახურებას,  წინამდებარე გვერდზე შეუძლიათ განათავსონ ინფორმაცია თავიანთ შესახებ. მოგვმართეთ Caumednet@gmail.com MTVi საპროექტო, იურიდიულ და სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, გთავაზობთ: ●  სასტუმროების დაპროექტებას ●  ბიზნეს-გეგმის მომზადებას შეღავათიანი კრედიტებისათვის ●  იურიდიული დოკუმენტების სრულ პაკეტს სასტუმროებსათვის ●  სასტუმროების მართვის სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების დანერგვას 577 235 400; caumednet@gmail.com;

Read More

მეწარმეთა და საწარმოთა მომსახურებები ერთი სარკმლის პრინციპით

მეწარმეთა მომსახურებები ერთი სარკმლის პრინციპით  მეწარმეებს, საწარმოებს მრავალი სახის მომსახურება ჭირდებათ. მაგალითად: მარკეტინგული მომსახურებები;  გაყიდვებში მხარდაჭერა; ბიზნეს-გეგმების მომზადება; ბუღალტრული მომსახურება; აუდიტორული მომსახურება; საგადასახადო მომსახურება; კრედიტები; ინვესტიციები; რეკლამა;  IT; იურიდიული მომსახურება; ექსპერტიზა; არბიტრაჟები და  სხვა მრავალი. ერთი სარკმლით მეწარმეთა მომსახურების პრინციპი გულისხმობს, რომ ყველა ამ მომსახურებას მეწარმე ერთი სტრუქტურიდან იღებს. გასაგებია, რომ ამგვარი მომსახურებების უკან, სინამდვილეში მრავალი

Read More

კრედიტი სამედიცინო მომსახურებაზე

კრედიტი სამედიცინო მომსახურებაზე ლევან შენგელია დღეისათვის ევროპულ ქვეყნებში ფართოდაა გავრცელებული კრედიტი სამედიცინო მომსახუ­რე­ბაზე, რაც მოიცავს კრედიტის გამოტანას  მედიკამენტების, დისპანსერულ აღრიცხვაზე მყოფი მოქალაქეებისათვის სამე­დი­ცინო ტექნიკის შესაძენად, მკურნალობის მიზნით  აღნიშნული სახის კრედიტი რუსეთში ნაკლებადაა გავრცელებული. ნაწილობრივ ასეთი მომსახურების დანერგვას ხელს უშლის ის ფაქტი, რომ რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობა სარგებლობს უფასო სამედიცინო მომსახურებით. ხოლო ის პაციენტები, რომლებიც ფასიან სამედიცინო

Read More

კრედიტი სამედიცინო ბიზნესისათვის

 კრედიტი სამედიცინო ბიზნესისათვის ლევან შენგელია დღითიდღე იზრდება სამედიცინო ბიზნესისათვის კრედიტის გამოტანის მსურველთა რაოდენობა. აქტიურად ვითარდება კერძო კომპანიები, სტომატოლო­გი­უ­რი და კოსმეტოლოგიური მომსახურებები. ეს დაკავშირებულია მსგავსი ბიზ­ნესის მაღალ შემოსავლიანობასთან. აღნიშნული ეხება ასევე მედიკამენტებით ვაჭრობასაც, როგორც საცალო, ისე საბითუმო. მოსახლეობის მიერ მოხმარების თვალსაზრისით, მედიკამენტები მეორე ადგილზეა საკვები პროდუქტების შემდეგ. იხსნება განსხვავებული სადიაგნოსტიკო და საკონსულტაციო ცენტრები, მასაჟისა და ლოგოპედის

Read More

საკრედიტო კონსულტანტი

საკრედიტო კონსულტანტი ლევან შენგელია სასესხო კაპიტალის ბაზარზე კრედიტირების სფეროს სწრაფმა ზრდამ და მუდმივმა გაფართოებამ განაპირობა მთელი რიგი ახალი სპეციალის­ტების გამოჩენა. თუ ადრე სესხის (კრედიტის) გაფორმებასთან დაკავშირებული საკითხებით დაკავებული იყო საკრედიტო განყოფილების მხოლოდ ერთი თანამშრომელი, დღეისათვის იოლად შეიძლება აგვერიოს სხვადასხვა პროფესიები: საკრედიტო კონსულტანტი, ბროკერი, ინსპექტორი, საკრედიტო სპეციალისტი, მენეჯერი, კოლექტორი, რომელთა ნაწილი იდენტურია, თუმცა  განსაზღვრული ფუნქცია აკისრიათ

Read More

პირადი საფინანსო კონსულტანტი

პირადი საფინანსო კონსულტანტი ლევან შენგელია ბოლო დროს აქტუალურ თემას წარმოადგენს კლიენტის პერსონალური მომსახურების საკითხები ფინანსური კუთხით. მოცემული ტიპის სამუშაო შემსრულებლისგან მოითხოვს ფინანსურ და საბანკო საკითხებში განსაზღვრულ კვალიფიკაციას. კერძოდ კი აღნიშნული სამუშაო შეეფერება ბანკის, საინვესტიციო და სადაზღვევო კომპანიის თანმშრომლებს. პერსონალური მომსახურების სფეროს მუშაკები კლიენტს სთავაზობენ  კონსულტაციის გაწევას შემდეგ საკითხებზე: დროებით თავისუფალი ფულადი სახსრების დეპოზიტზე განთავსება (სხვადასხვა

Read More

მუდმივმოქმედი კონფერენცია „ბიზნესის იდეიდან გრანტამდე“

„დამოუკიდებელ  ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსი“ ატარებს  მინი-კონფერენციების ციკლს „ბიზნესის იდეიდან გრანტამდე “ კონფერენციების ციკლის  ფარგლებში: ●  მონაწილეები გაეცნობიან  შეღავათიანი დაფინანსების ძირითად წყაროებს; ●  მიიღებენ  ინსტრუქციებს „როგორ დაწერონ ბიზნეს-გეგმა“ და, სურვილის შემთხვევაში, მიეწოდებათ  ტიპური ბიზნეს გეგმები; ●  შეხვდებიან გრანტებისა და შეღავათიანი კრედიტების  გამცემი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. სკოლა სემინარი ჩატარდება სექციებად (ინტერესების მიხედვით). სექციის მონაწილეთა სურვილის შემთხვევაში შეიძლება ჩატარდეს

Read More