ვიწვევთ სპეციალისტებს ტრენინგების ჩასატარებლად

უცხოეთში მცხოვრებ სპეციალისტებს ვიწვევთ On Line ტრენინგების ჩასატარებლად

ვიწვევთ საქართველოში და უცხოეთში მცხოვრებ სპეციალისტებს, რომლებსაც შეუძლიათ მოთხოვნად თემებზე დისტანციურად ჩაატარონ ტრენინგები, კურსები თუ ცალკეული სემინარები.

ვიწვევთ სპეციალისტებს ტრენინგების ჩასატარებლად


♦ თუკი თქვენ ხართ სპეციალისტი რომელიმე სფეროში და შეგიძლიათ მოთხოვნად თემებზე დისტანციურად ჩაატაროთ ტრენინგები, კურსები თუ ცალკეული სემინარები შეგვეხმიანეთ.
♦ არა გვაქვს დარგობრივი შეზღუდვები. ტრენირება შეიძლება ნებისმიერ თემაზე, თუკი არის მასზე საბაზრო მოთხოვნა, ან შეიძლება ამგვარი მოთხოვნის ფორმირება.
♦ არა გვაქვს ასაკობრივი, ტერიტორიული ან ენობრივი შეზღუდვები!
♦ შეიძლება შემოგვთავაზოთ პროგრამები, რომლებიც მსმენელებს გამოადგებათ უცხოეთში დასაქმებისთვისაც


დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდნენ სკაიპზე. სკაიპის ნიკია- Medgeo.net. იდეის ზოგადად განხილვის შემდეგ, საჭირო იქნება:

1) თქვენგან შემოთავაზებული კურსის ან კონსულტაციების შინაარსის სარჩევი
2) სრული ინფორმაცია თქვენს შესახებ
3) მოტივაცია – რატომ თვლით, რომ თქვენს მიერ შემოთავაზებულ ტრენინგებზე იქნება მოთხოვნა

გაეცანით – hr.medgeo.net