გვერდები Facebook-ზე, ქართული წარმოების მხარდასაჭერად