რა მომსახურებებს გთავაზობთ MTVi სასწავლო გრანტების ძიებისას?

599 69 77 03;  sadchavabarot@gmail.com

რაც შეეხება სასწავლო გრანტებს, არის სხვადასხვა ტიპის სტიპენდიები ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, კონკრეტული უნივერსიტეტებისგან, სადაც ხშირ შემთხვევაში მიმართვა ხდება დამოუკიდებლად. მოთხოვნებიც განსხვავებულია. ზოგი დაფინანსების მოთხოვნები და საბუთები ემთხვევა უნივერსიტეტების მოთხოვნებს, ანუ დიდი პაკეტია. სხვა შემთხვევაში საჭიროა  შედარებით მარტივი და მოკლე აპლიკაცია.
MTVi  გთავაზობთ:

      – კონკრეტულად თქვენთვის დაფინანსების პოტენციური წყაროების მოძიებას
– საბუთების მომზადებას დაფინანსების მოსაპოვებლად