საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლები, სადაც არის უცხოენოვანი სწავლება და გაცვლითი პროგრამები

აქ თავსდება საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების კატალოგი, სადაც სწავლება უცხოურ ენებზე მიმდინარეობს და რომლებიც ჩართულნი არიან უცხოეთთან გაცვლით პროგრამებში. ამგვარ უმაღლეს სასწავლებლებს შეუძლიათ, ამ გვერდზე განსათავსებლად, მოგვაწოდონ თავიანთი საიმიჯო ინფორმაცია  caumednet@gmail.com

უნივერსიტეტები:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
 • დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • საქართველოს  უნივერსიტეტი
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • აიბი ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტი
 • ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
 • ქუთაისის უნივერისტეტი
 • კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სასწავლო უნივერსიტეტები:

 • შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 • გორის  სასწავლო უნივერსიტეტი
 • პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია
 • სასწავლო უნივერსიტეტი  ”გეომედი”
 • სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • სასწავლო უნივერსიტეტი”რვალი”
 • თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი ”ჰიპოკრატე”
 • თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ”გორგასალი”
 • უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია
 • თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
 • თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
 • სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • სასწავლო უნივერსიტეტი ,,სეუ’’
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • ევრაზიის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი

_______________________________________