საგრანტო ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება 577 235 400

საგრანტო ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება
გრანტი არის რესურსი, რომელსაც ერთი პირი მეორე უსასყიდლოდ გადასცემს. “გრანტი”  საკმაოდ ფართო ცნებაა. ამჟამად პოპულარული “შეღავათიანი კრედიტები” ნაწილობრივ გრანტია.
ამდენად, როცა ვსაუბრობთ საგრანტო ბიზნეს გეგმებზე, ეს ბიზნეს-გეგმათა საკმაოდ დიდ სიმრავლეს მოიცავს.

წინამდებარე გვერდზე განვათავსეთ, ჩვენი აზრით, ყველაზე აქტუალური და საინტერესო ბიზნეს გეგმების .სია. მათი ნაწილი გადის ანოტაციებზე.
ჩვენ იმედი გვაქვს, ეს სია  უპირველეს ყოვლისა, დაგეხმარებათ სწორად შეარჩიოთ თქვენი ბიზნესის მიმართულება. ბიზნესის მიმართულების სწორად შერჩევა – წარმატების ნახევარია.

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
● ინფორმაციების მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში


 – საგრანტო ბიზნეს გეგმა –თა მომზადება 577 235 400
აბასეულობით წარმატებული ბიზნეს გეგმა

აბერდინო-ანგუსის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
აბრაზიული პროდუქტების წარმოება / C23.91.0
აგრო ბიზნეს გეგმები
აგურის, კრამიტის და სხვა სამშენებლო პროდუქციის წარმოება გამომწვარი თიხისაგან / C23.32.0
ადრეული და სკოლამდელი განათლება / P85.10.0

ავეჯის და საოჯახო საკუთნოების რემონტი / S95.24.0
ავეჯის წარმოება დაწესებულებებისა და მაღაზიებისათვის / C31.01.0
ავტო გაქირავების ბიზნეს-გეგმა
ავტომაღაზიების საავტორო ბიზნეს-გეგმა

ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი / G45.20.0
ავტომობილის ასაწყობი ქარხნის ბიზნეს-გეგმა
ავტოსამრეცხაოს ბიზნეს-გეგმის მომზადება
ავტოსერვისი ტიპური ბიზნეს-გეგმა
აიშირის ჯიშის ძროხის მოშენების ბიზნეს-გეგმა
ალმასის ბურღების წარმოების საწარმოს ბიზნეს-გეგმა
ალუბლის მოშენებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმები
ალუმინის წარმოება / C24.42.0

ან

ანათალის წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ანგლერული ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

ანწლის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება / C27.52.0
არასახიფათო ნარჩენების დამუშავება და მოცილება / E38.21.0
არასახიფათო ნარჩენების შეგროვება / E38.11.0
არახანგრძლივი შენახვის საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება / C10.71.2
არტიშოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
არქიტექტურული საქმიანობები / M71.11.0
არყის (სპირტის) საწარმო . მეთოდური მითითებები და ბიზნეს-გეგმები 
ასაწყობი იატაკის საფარების წარმოება / C16.22.0

ასეტრინის (ზუთხის) წარმოების ბიზნეს გეგმა
ასფალტბეტონის წარმოება / C23.63.2
ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა იტალიიდან
ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა რუსეთიდან
აუდიტორული ფირმის ბიზნეს გეგმა

ბა

ბავშვთა დღიური მოვლის საქმიანობები / Q88.91.0
ბათქაშის პროდუქტების წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის / C23.62.0
ბაიკების გაქირავების პუნქტის ბიზნეს გეგმა
ბაიკების სარემონტო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ბამბუკის მოშენებისა და ბამბუკის პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ბარათებით ვაჭრობის ბიზნეს გეგმა
ბარდა.ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბარის ტიპური ბიზნეს გეგმა
ბატისა და მისი პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ბაღის (ეზოს) დიზაინისა და მოვლის ფირმის ბიზნეს გეგმა
ბეტონის პროდუქციის წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის / C23.61.0
ბეტონის წარმოება / C23.63.1
ბეწვეულის ნაწარმის წარმოება / C14.20.0
ბეჭდვის და ინფორმაციის გავრცელების მოსამზადებელი მომსახურება / C18.13.0
ბზა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

ბიბ

ბიბლიოთეკების და არქივების საქმიანობები / R91.01.0
ბიზნეს გეგმები – ნახშირის წარმოება
ბიზნეს გეგმების მომზადება ვაჭრობის სფეროში 
ბიზნეს გეგმების მომზადება მეღვინეობისა და ღვინის ტურიზმის სფეროებში 
ბიზნეს გეგმების მომზადება სპეციალურად ტბების ,წყალსაცავებისა და ტბორებისათვის

ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – ინოვაციური პროექტები
ბიზნეს-გეგმის კოოპერატივებისათვის

ბიზნესები  მაქსიმალური მოგებითა და მინიმალური საწყისი დანახარჯით
ბილეთების გაყიდვის სააგენტოს ბიზნეს გეგმის მომზადება

ბილიარდის კლუბის ბიზნეს გეგმა

ბინ

ბინების სარემონტო სააგენტოს ტიპური ბიზნეს გეგმა
ბიოორგანული ნარჩენების უტილიზაციის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
ბლინების საცხობის ბიზნეს გეგმა
ბლოკის ცეხის ბიზნეს გეგმის მომზადება
ბოსტნეული კულტურების სათესლე მასალა. საავტორო ბიზნეს გეგმა
ბოსტნეულის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ბოულინგის ბიზნეს გეგმა
ბოცვრის ფერმის ბიზნეს გეგმა
ბოჭკოვანი მინის წარმოება / C23.14.0
ბოჭკოვანი ცემენტის წარმოება / C23.65.0
ბრიტანული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბრიუსელის კომბოსტო.საავტორო ბიზნეს გეგმა
ბროკოლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

გადასატანი ტუალეტების ქსელის ბიზნეს გეგმა
გადახურვის სამუშაოები / F43.91.0
გაზეთების ბეჭდვა / C18.11.0
გაზეთების გამოცემა / J58.13.0
გალერეის ბიზნეს გეგმა
გამაჯანსაღებელი საქმიანობები / S96.04.0
გამომცემლობის ბიზნეს გეგმა
გამხმარი მწვანილის წარმოების ბიზნეს გეგმა
განათლება კულტურის სფეროში / P85.52.0
განათლება სპორტის და დასვენების სფეროში / P85.51.0
განცხადებების საიტის ბიზნეს გეგმა
გარგარის წარმოების ბიზნეს გეგმა
გართობის და დასვენების სხვა საქმიანობები / R93.29.0
გასართობი პარკების და თემატური პარკების საქმიანობები / R93.21.0
გაცნობის საიტის ბიზნეს გეგმა
გემების და ნავების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება / C33.15.0
გიგანტური უეკლო მაყვალის ბიზნეს გეგმის მომზადება
გოგრის მოშენების ბიზნეს გეგმა
გორგოლაჭებიანი სკეიტების გაქირავების ბიზნეს გეგმა
გოფრირებული ქაღალდის და მუყაოს, ქაღალდის და მუყაოს ტარის წარმოება / C17.21.0

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

დაბინძურებისაგან გასუფთავება და ნარჩენების მართვის სხვა მომსახურება / E39.00.0
დაკრძალვა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობები / S96.03.0
დამხმარე საგანმანათლებლო საქმიანობები / P85.60.0
დანისებრი ნაკეთობების წარმოება / C25.71.0
დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები / I55.20.0
დასასვენებელი ცენტრის ბიზნეს გეგმა
დასაფასოებელი და შესაფუთი წარმოების ბიზნეს-გეგმები
დასაქმების სააგენტოების საქმიანობები / N78.10.0
დასაწყობება და შენახვა / H52.10.0
დასუფთავების სხვა საქმიანობები / N81.29.0
დატარებითი (მოძრავი) ვაჭრობის ობიექტების ბიზნეს გეგმა
დაფნის ფოთლებისა და ეთერზეთების საწარმო
დაფნის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა

დაჯავშნის სხვა მომსახურება და მასთან დაკავშირებული საქმიანობები / N79.90.0
დეტექტიური სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
დინდგელის (პროპოლისი) წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
დინდგელის (პროპოლისი) წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

დრონით ვიდეო მომსახურების ბიზნეს გეგმა

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ევაკუატორის ბიზნეს გეგმა
ეზოს დიზაინისა და მოვლის ფირმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
ეთერზეთების წარმოება / C20.53.0
ელექტრო გასამართი სადგურების საავტორო ბიზნეს გეგმა
ელექტრონული და ოპტიკური მოწყობილობების რემონტი / C33.13.0
ელექტრონული კომპონენტების წარმოება / C26.11.0
ელექტრონული ფულის გამცვლელი პუნქტის ბიზნეს გეგმა
ელექტროსანათი მოწყობილობების წარმოება / C27.40.0
ელექტროტექნიკური და სამონტაჟო სამუშაოები / F43.21.0
ელექტრული მოწყობილობების რემონტი / C33.14.0
ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება / C27.51.0
ემიგრანტებისათვის სერვისები, რომლებსაც სურთ საქართველოში ბიზნესის გამართვა
ემიგრანტებისათვის  ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) და კონსულტაციები
ემიგრანტთათვის . საფრანგეთიდან (საერთოდ ევროპიდან) წამომომსვლელ ემიგრანტთათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
ერთჯერადი ჭურჭლის წარმოების ბიზნეს გეგმა

ესპანკა 1 კილო 8 000 $ ღირს

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ვაკუუმური საშრობების ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
ვაშლის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა

ვაჭრობა სახლში მიტანით -სერვისების ბიზნეს-გეგმები
ველის წითელი ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ველოსიპედების და ინვალიდების ეტლების წარმოება / C30.92.0
ვენახის ტიპური ბიზნეს გეგმა, მათ შორის- იშვიათი ჯიშების
ვენდინგის ბიზნეს გეგმა
ვერტიკალური პარკინგების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ვეტერინალური პრეპარატების წარმოების ბიზნეს გეგმა

ვეტერინარული საქმიანობები / M75.00.0
ვეტერინალური ცენტრების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ვეტერინალური კლინიკების ბიზნეს გეგმების მომზადება 

კლინიკების ბიზნეს-გეგმების მომზადება
ვიდეო სტუდიის ბიზნეს გეგმა
ვირების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
ვიწრო სპეციალიზაციის მაღაზიების ბიზნეს-გეგმები

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ზაანენის ჯიშის თხა.ბიზნეს გეგმების მომზადება
ზეთებისა და ცხიმების წარმოება / C10.41.0
ზეთისხილის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ზოომაღაზიის ბიზნეს გეგმა
ზღვის გოჭების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ზღმარტლის წარმოებისა და გადამუშავების  ბიზნეს გეგმა

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

თაგ

თაგვების მოშენების ბიზნეს გეგმა
თავიანი ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თამაშების და სათამაშოების წარმოება / C32.40.0
თაფლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
თაფლის ჩამოსხმისა და შეფუთვის საწარმოს ტიპური ბიზნეს გეგმა
თაფლოვანი კულინარული პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმები   1  ,  2  ,  3  ,  4 ,  5  ,  6  ,  7  ,  8
თაფლოვანი  კოსმეტიკური საშუალებების წარმოების ბიზნეს გეგმა     1  ,  2
თევზის მოშენების ბიზნეს გეგმის მომზადება 
თევზის საკვების საწარმოს ბიზნეს გეგმა

თევზის შესაბოლი საწარმოს ბიზნეს გეგმა
თევზის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმები
თევზის, კიბოსნაირებისა და მოლუსკების გადამუშავება და დაკონსერვება / C10.20.0

თეთრ

თეთრთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თვის ბოლოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თოკების, ბაგირების და ბადეების წარმოება / C13.94.0
თონის ბიზნეს გეგმა
თუთის მოშენებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმები
თუჯის ჩამოსხმა / C24.51.0
თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება / C24.10.0
თხილის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
თხის ფერმისა და პროდუქციის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

იაროსლავის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
იატაკის დაგება და კედლის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები / F43.33.0
იკრის წარმოებს ბიზნეს გეგმა
ინდაური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ინკუბატორის ბიზნეს გეგმა
ინოვაციური მცენარეებისა და ჯიშების სანერგე მეურნეობის წარმატებული ბიზნეს გეგმა
ინსტრუმენტების წარმოება / C25.73.0
ინტერნეტ – მაღაზიების ბიზნეს გეგმები და აუტსორსინგი
ინტერნეტ-აუქციონების საცალო ვაჭრობა / G47.91.2
ინტერნეტ-ქსელის წარმომადგენელი კომპანიის ბიზნეს გეგმა
იონჯა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400
კა

კაკაოს, შოკოლადისა და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება / C10.82.0
კაკლოვანების სანერგე მეურნეობების ბიზნეს გეგმები
კამა. საავტორო ბიზნეს გეგმა
კამერუნის ჯუჯა თხის ფერმის ბიზნეს-გეგმები
კანდი. საავტორო ბიზნეს გეგმა

კარაკულის (კრაველის) წარმოების ბიზნეს გეგმა
კარტინგის ბიზნეს გეგმა
კარტოფილის გადამუშავება და დაკონსერვება / C10.31.0
კარტოფილის გადამუშავება. საავტორო ბიზნეს გეგმა
კატალოგებით ვაჭრობის ბიზნეს გეგმა
კაფეტერიის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები

კე

კეიტერინგული კვების ბიზნეს გეგმა
კემპინგის მოედნები, ავტოფურგონების მოედნები და ტრეილერ-პარკები / I55.30.0

კენკროვანების წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
კერამიკული იზოლატორების და საიზოლაციო ფიტინგების წარმოება / C23.43.0
კერამიკული სანტექნიკური ნაკეთობების წარმოება / C23.42.0
კერამიკული საფარების და ფილების წარმოება / C23.31.0
კერამიკული საყოფაცხოვრებო და დეკორატიული ნაკეთობების წარმოება / C23.41.0
კერამიკულისახელოსნის ბიზნეს გეგმა
კერძო საბავშვო ბაღის ბიზნეს გეგმა
კერძო საყოფაცხოვრებო-საექსპლუატაციო სამსახურის ბიზნეს გეგმა
კვების მზა პროდუქტებისა და კერძების წარმოება / C10.85.0
კვლევები და ექსპერიმენტული დამუშავებები ბიოტექნოლოგიაში / M72.11.0

კიბ

კიბორჩხალების მოშენება – ბიზნეს გეგმა
კიბორჩხალების წარმოების ბიზნეს გეგმა

კიბოს მოშენების ბიზნეს გეგმა
კივის გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
კივის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
კინო-თეატრ-ატრაქციონის ბიზნეს გეგმა
კინოფილმების ჩვენება / J59.14.0
კინოფილმების, ვიდეო- და სატელევიზიო პროგრამების წარმოება / J59.11.0
კირის და ბათქაშის წარმოება / C23.52.0
კიტრი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

კომ

კომპიუტერების აწყობისა და გაყიდვის წარმოების ბიზნეს გეგმა
კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების რემონტი / S95.11.0
კომპიუტერული დაპროგრამების საქმიანობები / J62.01.0
კომპიუტერული თამაშების ბიზნეს გეგმა
კომპიუტერული თამაშების გამოცემა / J58.21.0
კომპიუტერული კლუბის ბიზნეს გეგმა
კომპიუტერული სერვისების ბიზნეს გეგმა
კომპლექსური საოფისე ადმინისტრაციული მომსახურების საქმიანობები / N82.11.0
კომპოზიტური მასალების წარმოების ბიზნეს გეგმები
კომშის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა

კონ

კონდიციონერების დამონტაჟების ბიზნეს გეგმა
კონსალტინგული ფირმის ბიზნეს გეგმა
კონფერენციების და სავაჭრო გამოფენების ორგანიზება / N82.30.0
კორპორატიული კვების ორგანიზების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
კოტეჯური ტიპის ტურისტული ჰოსტელის ბიზნეს გეგმა
კრევეტების მოშენების ბიზნეს გეგმა 
კრევეტების საკვების საწარმოს ბიზნეს გეგმა

კრევეტების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
კურდღლის ფერმის შექმნის ტიპური ბიზნეს გეგმა
კურიერული ფოსტის ბიზნეს გეგმა

  – საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ლანდშაფტური დიზაინის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ლატვიური წაბლა ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ლეგორნი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ლეიბების წარმოება / C31.03.0
ლითონის დამუშავება და დაფარვა / C25.61.0
ლითონის კარების და ფანჯრების წარმოება / C25.12.0
ლითონის კასრების და მსგავსი ტევადობების წარმოება / C25.91.0
ლითონის მზა ნაწარმის რემონტი / C33.11.0
ლითონის სამშენებლო კონსტრუქციების და ნაწილების წარმოება / C25.11.0
ლითონის სხვა მზა ნაკეთობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის / C25.99.0
ლითონის სხვა ცისტერნების, რეზერვუარების და ტევადობების წარმოება / C25.29.0
ლითონის ჭედვა, წნეხა, შტამპვა და გლინვა; ფხვნილოვანი მეტალურგია / C25.50.0
ლიტერატურული კაფის ბიზნეს გეგმა
ლობიო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ლობიოს მოშენების ბიზნეს გეგმა
ლოკოკინას მოშენების ბიზნეს გეგმის მომზადება
ლოკოკინების გადამუშავების ბიზნეს გეგმების მომზადება

ლორის (ვიჩინის) დამზადების საამქროს ბიზნეს გეგმა
ლუდის მცირე სახარშის ბიზნეს გეგმა
ლურჯი მოცვის წარმოების ბიზნეს გეგმა

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400
მა

მავთულის ნაწარმის, ჯაჭვების და ზამბარების წარმოება / C25.93.0
მაისურებზე წარწერების დამბეჭდავი კომპანიის ბიზნეს გეგმა
მაკარონის, ატრიის, კუსკუსისა და მსგავსი ცომეული პროდუქტების წარმოება / C10.73.0
მამალი ფუტკრის რძე, ჰომოგენატი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
მანქანების და მოწყობილობების რემონტი / C33.12.0
მარგარინისა და მსგავსი საკვები ცხიმების წარმოება / C10.42.0
მარკეტის ბიზნეს-გეგმები
მარწყვის წარმოების ბ/გეგმის მომზადება
მარწყვის წარმოების ბიზნეს გეგმა

მაყვალის წარმოებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
მაცივრების , სამაცივრე მეურნეობების , ბიზნეს გეგმების მომზადება
მაჭახელას სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

მეგ

მეგრული თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მედია საშუალებების ბიზნეს გეგმები
მედია-ჩანაწერების აღწარმოება / C18.20.0
მეკვერცხული ჯიშის ფრინველი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მეორადი მაღაზიის (second hand) ბიზნეს გეგმა
მერძეული ჯიშის მესაქონლეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
მესაქონლეობის ბიზნეს გეგმები
მეტალის კარ-ფანჯრების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

მეტალის მილების ქარხნის ბიზნეს გეგმა

მეფ

მეფრინველეობის ბიზნეს გეგმები
მეფრინველეობის პროდუქციის ბაზრის ანალიზი
მეფრინველეობის საკვებით უზრუნველყოფა საქართველოში – მარკეტინგული კვლევის ჩატარება
მეფრინველეობის საკვების ბიზნეს გეგმების მომზადება
მეფუტკრეობის პროდუქტები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

მეფუტკრეობის სფეროში ბიზნეს გეგმების მომზადება
მეღორეობის ფერმის ბიზნეს გეგმების მომზადება
მეღორეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა

მეცხოველეობის საკვების ბიზნეს გეგმების მომზადება
მეხორცული მიმართულების ფერმის ინოვაციური ბიზნეს-გეგმა

მეხორცული მტრედების მოშენების ბიზნეს გეგმა
მეხორცული ჯიშის მიმართულების ფერმის ტიპური (არაინოვაციური) ბიზნეს გეგმა

მზა

მზა საკვების წარმოება ფერმის ცხოველებისათვის / C10.91.0
მზა საკვების წარმოება შინაური ცხოველებისათვის / C10.92.0
მზის პანელების წარმოების ბიზნეს-გეგმები
მზის ფერმების , მზის ელექტროსადგურების ბიზნეს გეგმების მომზადება
მთარგმნელობითი (წერილობითი და ზეპირი) საქმიანობები / M74.30.0

მთარგმნელობითი სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
მიკროგრინის სათბურისა და საწარმოს ბიზნეს გეგმა
მინერალური წყლების წარმოება / C11.07.1
მინის სამუშაოები / F43.34.1
მინის სხვა ნაწარმის წარმოება და დამუშავება, ტექნიკური მინის ნაწარმის ჩათვლით / C23.19.0
მინი-სამრეცხაოს ბიზნეს გეგმა
მინი-ტიპოგრაფიის ბიზნეს გეგმა
მიუსლის წარმოების ბიზნეს გეგმა

მო

მოსავლის ამღები მანქანები (თანადაფინანსებით)
მოტოციკლების წარმოება / C30.91.0

მოტოციკლების, მათი ნაწილების და აქსესუარების გაყიდვა, ტექნიკური მომსახურება და რემონტი / G45.40.0
მოცვი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მოცვის წარმოებისა და გადამუსავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
მოძრავი ავტომაღაზიის ბიზნეს გეგმა
მოხუცთა პანსიონის ბიზნეს გეგმა
მსუბუქი ლითონების ჩამოსხმა / C24.53.0

მსუბუქი ლითონის საფუთავების წარმოება / C25.92.0
მტკნარი სასმელი წყლის წარმოება / C11.07.3

მუს

მუსიკალური ბარის ბიზნეს გეგმა
მუსიკალური ინსტრუმენტების წარმოება / C32.20.0
მშენებლობაში გამოსაყენებელი სხვა სახუროო და სადურგლო ნაკეთობების წარმოება / C16.23.0
მცირე ბაზრობების ბიზნეს-გეგმები
მცირე საწყისი თანხით მაქსიმალური მოგება- ბიზნეს გეგმები და აუთსორსინგი
მცირე ქანდაკებათა ჩამოსხმის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

მწვანილების წარმოებისა და გაამუშავების ბიზნეს გეგმა
მწყერის ფერმის ბიზნეს გეგმა
მხატვრული შემოქმედება / R90.03.0

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ნაგვის გადატანის ბიზნეს გეგმა
ნაგვის სორტირების ბიზნეს გეგმა 
ნაგვის შეგროვების,ტრანსპორტირების,სორტირებისა და გადამუშავების ბიზნეს-გეგმები
ნარევების წარმოება / C23.64.0

ნარჩენების შეგროვებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის ქსოვილების წარმოება / C13.91.0
ნაყინის წარმოება / C10.52.0
ნიგოზის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ნიორი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ნუშის მოშენების ბიზნეს გეგმა
ნუშის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპუირ ბიზნეს გეგმა

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ობიექტების კომპლექსური დამხმარე მომსახურება / N81.10.0
ომეგა-3-ის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ორგანული სოფლის მეურნეობა
ორთქლის გენერატორების წარმოება, ცენტრალური გათბობის ცხელი წყლის ბოილერების გარდა / C25.30.0

ორმაგი მოჭიქული ფანჯრების წარმოებისთვის საჭირო აღჭურვილობების ლიზინგით მისაღები ბიზნეს გეგმა
ორცხობილებისა და მშრალი ნამცხვრების წარმოება; ხანგრძლივი შენახვის ცომეული საკონდიტრო ნაწარმისა და ნამცხვრების წარმოება / C10.72.0
ოსპი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ოფისის ავეჯის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ოხრახუში. ბიზნეს გეგმების მომზადება

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400
პა

პალეტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
პალეტის წარმოება სვანეთში
პარკეტის ცეხის ბიზნეს გეგმა

პარფიუმერული და ტუალეტის საშუალებების წარმოება / C20.42.0
პენოპლასტებისგან ნაკეთობების წარმოების ბიზნეს გეგმა
პერლიტის წარმოების ბიზნეს-გეგმები
პერლიტის წარმოების ბიზნეს-გეგმები
პესტიციდების და სხვა აგროქიმიური პროდუქტების წარმოება / C20.20.0

პირშუშხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
პიცერიის ბიზნეს გეგმა
პიცერიის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
პიცის მიწოდების ბიზნეს გეგმა
პიცის მიწოდების ბიზნეს გეგმა

პლ

პლასტიკური კარ-ფანჯრების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
პლასტმასის ნარჩენების გადამუშავების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების წარმოება / C22.23.0
პლასტმასის საფუთავების წარმოება / C22.22.0
პლასტმასის სხვა ნაწარმის წარმოება / C22.29.0
პლასტმასის ფილების, ფურცლების, მილების და პროფილების წარმოება / C22.21.0
პლასტმასის წარმოება პირველად ფორმებში / C20.16.0
პლასტმასისა და ბოთლების შეგროვების პუნქტის ბიზნეს გეგმა
პომიდორი. საავტორო ბიზნეს გეგმები
პონების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა

პრ

პრასი .ბიზნეს გეგმების მომზადება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების ბიზნეს გეგმა
პროდუქტების მაღაზიის ბიზნეს გეგმა
პურის საცხობის ბიზნეს გეგმა
პურის წარმოება / C10.71.1
ჟანგბადის კოქტეილები – კარგი მიმართულება მინი ბიზნესისათვის
ჟურნალების და პერიოდიკის გამოცემა / J58.14.0

საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

რადიოტაქსის ბიზნეს გეგმა
რაიონული საკონსულტაციო ცენტრების ბიზნეს გეგმების მომზადება
რეზიდენტული მოვლის საქმიანობები ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის / Q87.30.0
რეზინის საბურავების და კამერების წარმოება; რეზინის საბურავების აღდგენა და კაპიტალური რემონტი / C22.11.0
რეზინის სხვა ნაწარმის წარმოება / C22.19.0
რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები / I56.10.0
რესტორნების ბიზნეს გეგმები და აუტსორსინგი
რესტორნის ბიზნეს გეგმა
რესტორნის ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები და აუთსორსინგი

რეჰანი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
რკინის ავეჯის სამხატვრო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
რკინის მხატვრული დამუშავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
რძის გადამუშავება და ყველის წარმოება / C10.51.0
რძის პროდუქტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
რძის პროდუქტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
რძის პროდუქტების წარმოების საწარმოს ტიპური ბიზნეს გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400
საა

საადვოკატო ფირმის ბიზნეს გეგმა
საადრეო კარტოფილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
საავტორო მხატვრული ავეჯის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

საავტორო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
საავტორო სკოლის ბიზნეს გეგმა
საათების და ძვირფასეულობის რემონტი / S95.25.0
საამკინძაო და მასთან დაკავშირებული მომსახურება / C18.14.0
სააღრიცხვო, საბუღალტრო და სააუდიტო საქმიანობები; საგადასახადო კონსულტირება / M69.20.0

საბ

საბავშვო ბაღის ტიპური ბიზნეს გეგმა
საბავშვო რაგბის კლუბის ტიპური ბიზნეს გეგმა
საბავშვო ფეხბურთის კლუბის ტიპური ბიზნეს გეგმა
საბათქაშე სამუშაოები / F43.31.0
საბარგო ჩანთების, ხელჩანთების და მისთ., სასარაჯო-საუნაგირო ნაკეთობების წარმოება / C15.12.0
საბურავების გადამუშავების საამქროს ბიზნეს გეგმა
საბუღალტრო მომსახურების ფირმის ბიზნეს გეგმა
საგაზაფხულო ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
საგამომცემლო საქმიანობის სხვა სახეები / J58.19.0
სადურგლო და სახუროო სამუშაოები / F43.32.0
საერთაშორისო ბიზნეს გეგმების მომზადება ნადირობისა სფეროში
საექვსკურსიო ბიუროების ბიზნეს გეგმების მომზადება
საექსპორტო მიმართულების საავტორო ბიზნეს გეგმა
სავაჭრო ცენტრის ბიზნეს გეგმა
სავიზო მომსახურების ბიუროს ბიზნეს გეგმის მომზადება

სათ

სათბურების ბიზნეს გეგმები
სათბურის შექმნის საავტორო ბიზნეს გეგმა
სათევზაო მეურნეობების ბიზნეს გეგმა

სათხილამურო სერვისების ბიზნეს გეგმა
საინჟინრო საქმიანობები და მათთან დაკავშირებული ტექნიკური კონსულტირება / M71.12.0
საინფორმაციო მომსახურებების სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
საკალმახე მეურნეობის ბიზნეს გეგმა
საკეტების, ანჯამების და სახსრების წარმოება / C25.72.0
საკვები მაღაზიის ბიზნეს გეგმა
საკვებით მომსახურების სხვა საქმიანობები / I56.29.0
საკვების მიწოდება ღონისძიებებისათვის / I56.21.0
საკომუნიკაციო მოწყობილობების რემონტი / S95.12.0
საკონდიტროს ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები და სხვა
საკონსერვო და წვენების საწარმოების ბიზნეს გეგმა
საკონსულტაციო კომპანიის ბიზნეს გეგმა
საკონსულტაციო საქმიანობები ბიზნესის და მართვის სხვა საკითხებში / M70.22.0
სალათი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

სამ

სამაგრების და ხრახნსაჭრელი ჩარხების ნაკეთობების წარმოება / C25.94.0
სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების და ნაკეთობების წარმოება / C32.50.0
სამედიცინო ტურიზმის სფეროში ბიზნეს გეგმების მომზადება
სამედიცინო ცენტრის ბიზნეს-გეგმები
სამერქნე ხეების პლანტაცია. ბიზნეს გეგმების მომზადება

სამზარეულო ავეჯის წარმოება / C31.02.0
სამზარეულოების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
სამზარეულოს სადემოსტრაციო ბიზნეს გეგმა 

სამკ

სამკერვალო ბიზნესის გეგმა
სამკერვალოს ბიზნეს გეგმა

სამკურნალო და ეთერზეთოვანი კულტურების საავტორო ბიზნეს გეგმა
სამკურნალო და სპეციალური მცენარეების წარმოების ბიზნეს-გეგმები
სამკურნალო მცენარეებით ვაჭრობა
სამკურნალო, ეთერზეთოვანი და ტექნიკური მცენარეები
სამოდელო სტუდიის ბიზნეს გეგმა

სამონადირეო მეურნეობების ბიზნეს გეგმა, საერთაშორისო ბაზრით
სამრეწველო ტექნიკის და მოწყობილობების დაყენება / C33.20.0
სამღებრო სამუშაოები / F43.34.2
სამშენებლო და სარემონტო მასალების ბიზნეს გეგმების მომზადება 
სამშენებლო პროექტების შემუშავება / F41.10.0

სამშენებლო ფირმის ბიზნეს გეგმა
სამცხე-ჯავახეთისათვის სპეციალურად
სამწვადე ნახშირის წარმოების ბიზნეს გეგმა

სამხატვრო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

სან

სანაპიროს ბიზნეს გეგმა
სანელებელთა ბიზნეს- გეგმის- მომზადება
სანელებლების წარმოების ბიზნეს გეგმა

სანერგე მეურნეობის ბიზნეს გეგმის მომზადება
სანთლის არაყის საწარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
სანთლის არაყის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

სანტექნიკების გამოძახების სისტემა – იყიდება
საოჯახო ბიზნეს გეგმების მომზადება 
საოჯახო ტიპის სასტუმროების მოწყობის ბიზნეს გეგმა
საპარიკმახეროების და სხვა სილამაზის სალონების მომსახურება / S96.02.0

საპარიკმახეროს ბიზნეს გეგმა
საპნის და სარეცხი საშუალებების, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების წარმოება / C20.41.0
სარეკლამო სააგენტოების საქმიანობა / M73.11.0
სარეკლამო სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
სარემონტო-სამშენებლო კომპანიის ბიზნეს გეგმა

სას

სასადილოს ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
სასაწყობო კომპლექსის ბიზნეს გეგმა
სასეირნო და სპორტული ნავების მშენებლობა / C30.12.0
სასმელებით მომსახურების საქმიანობები / I56.30.0
სასოფლო (ეკო) ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
სასოფლო აუტსორსინგი
სასოფლო სამეურნეო მომსახურების სფეროს ბიზნეს გეგმები (მექანიზაცია, ობიექტების მოვლა და ა.შ.)
სასოფლო-სამეურნეო ლიზინგური კომპანიის ბიზნეს გეგმა
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამების მომზადება
სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნებით / I55.10.1

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნების გარეშე / I55.10.2
სასტუმროების დაპროექტება და ბიზნეს-გეგმების მომზადება
სასტუმროს ბიზნეს გეგმა
სასტუმროს ბიზნეს გეგმის მომზადება და აუტსორსინგი
სასწავლო ცენტრების ბიზნეს გეგმები

სატ

სატაცურის წარმოების ბიზნეს გეგმა
სატელეფონო ცენტრების მომსახურება / N82.20.0
სატვირთო გადაზიდვების ფირმის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლების მოსამზადებელი სკოლების საქმიანობები / P85.53.0
სატრენინგო კომპანიის ბიზნეს გეგმა
საფუტკრის ტიპური ბიზნეს გეგმა
საფქველ-ბურღულეული სხვა პროდუქტების წარმოება / C10.61.9
საქორწინო სერვისების ბიზნეს გეგმები
საღებავების, ლაქების და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული საღებავების და მასტიკების წარმოება / C20.30.0
საყვავილე მიწის წარმოების ბიზნეს გეგმა
საყოფაცხოვრებო და სანიტარიულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდის ნაწარმის წარმოება / C17.22.0
საყოფაცხოვრებო ელექტრონიკის რემონტი / S95.21.0
საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების, სახლის და ბაღის მოწყობილობების რემონტი / S95.22.0
საყოფაცხოვრებო, ვიდეო, აუდიო და საოფისე ტექნიკის შეკეთების წარმოების ბიზნეს გეგმა

საშ

საშაურმეს ბიზნეს გეგმა
საშემოდგომო ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
საშემფასებლო ფირმის ბიზნეს გეგმა
საშუამავლო ფირმების ბიზნეს გეგმის მომზადება , მზა საშუამავლო ფირმები

საცა

1

საცალო ვაჭრობა ავტომობილების ნაწილებით და აქსესუარებით / G45.32.0
საცალო ვაჭრობა ანტიკვარიატით / G47.79.1
საცალო ვაჭრობა არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით / G47.59.3
საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში, უპირატესად საკვები პროდუქტებით, სასმელებით ან თამბაქოს ნაწარმით / G47.11.0
საცალო ვაჭრობა აუდიო- და ვიდეომოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.43.0
საცალო ვაჭრობა გაზეთებით, ჟურნალებით და საკანცელარიო ნივთებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.62.0
საცალო ვაჭრობა ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.54.0
საცალო ვაჭრობა თამაშებით და სათამაშოებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.65.0
საცალო ვაჭრობა თამბაქოს ნაწარმით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.26.0
საცალო ვაჭრობა თევზით, კიბოსნაირებით და მოლუსკებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.23.0
საცალო ვაჭრობა კოსმეტიკური და ტუალეტის ნაწარმით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.75.0
საცალო ვაჭრობა მუსიკალური და ვიდეოჩანაწერებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.63.0
საცალო ვაჭრობა მუსიკალური ინსტრუმენტებით და პარტიტურებით / G47.59.4
საცალო ვაჭრობა ნახმარი წიგნებით / G47.79.2
საცალო ვაჭრობა პურით, ნამცხვრებით, ფქვილოვანი და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.24.0
საცალო ვაჭრობა რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.52.0
საცალო ვაჭრობა საათებით და ძვირფასეულობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.77.0

2

საცალო ვაჭრობა სამედიცინო და ორთოპედიული საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.74.0
საცალო ვაჭრობა საპოხი, საცივებელი პროდუქტებით და სხვა საავტომობილო სათბობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.30.9
საცალო ვაჭრობა სასმელებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.25.0
საცალო ვაჭრობა საფოსტო შეკვეთით ან ინტერნეტის საშუალებით / G47.91.1
საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ავეჯით / G47.59.1
საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ჭურჭლით, თიხის ჭურჭლით, ფაიფურით და სამზარეულოს საკუთნოებით / G47.59.2
საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი / G47.59.9
საცალო ვაჭრობა სპორტული მოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.64.0
საცალო ვაჭრობა სხვა ახალი საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.78.0
საცალო ვაჭრობა სხვა ნახმარი საქონლით / G47.79.4
საცალო ვაჭრობა სხვა საკვები პროდუქტებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.29.0

3

საცალო ვაჭრობა ტანსაცმლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.71.0
საცალო ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.42.0
საცალო ვაჭრობა ტექსტილით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.51.0
საცალო ვაჭრობა ტყავის ნაწარმით / G47.72.2
საცალო ვაჭრობა ფარმაცევტული საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.73.0
საცალო ვაჭრობა ფეხსაცმლით / G47.72.1
საცალო ვაჭრობა ყვავილებით, მცენარეებით, თესლით, სასუქებით, შინაური ცხოველებით და შინაური ცხოველების საკვებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.76.0
საცალო ვაჭრობა წიგნებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.61.0
საცალო ვაჭრობა ხალიჩებით, ფარდაგებით, კედლის და იატაკის საფარებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.53.0
საცალო ვაჭრობა ხილით და ბოსტნეულით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.21.0
საცალო ვაჭრობა ხორცით და ხორცის პროდუქტებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში / G47.22.0
საცალო ვაჭრობის აუქციონების საქმიანობა / G47.79.3

საცვ

საცვლების წარმოება / C14.14.0
საცხენოსნო-სპორტული კლუბის ბიზნეს გეგმა
საძოვრების ( სათიბების ) ბიზნეს გეგმათა მომზადება
საძოვრების საავტორო ბიზნეს გეგმა

საწყობებისა და მაცივრების ბიზნეს-გეგმები
საჭმელები გამოძახებით – ბიზნეს გეგმების მომზადება 
საჭმლის გამოძახებით მიწოდების ბიზნეს გეგმა

საჭმლის გამოძახების ქოლ-ცენტრის სისტემა -იყიდება
საჭმლის მიტანის სერვისის ქოლ-ცენტრის ბიზნეს გეგმის მომზადება
სახამებლებისა და სახამებელი პროდუქტების წარმოება / C10.62.0

სახინკლის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
სელი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სელის წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
სვია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სიდრის და სხვა ხილის ღვინოების წარმოება / C11.03.0

სილ

სილამაზის სალონის ბიზნეს გეგმა
სილამაზის სალონის ბიზნეს გეგმა 577 235 400
სილამაზის სალონის, საპარიკმახეროს ბიზნეს გეგმა

სიმენტალის ჯიშის ძროხა
სინთეზური კაუჩუკის წარმოება პირველად ფორმებში / C20.17.0
სირაქლემების ფერმერული გამრავლების ბიზნეს გეგმა
სისხლის ბანკის ბიზნეს გეგმები მომზადება 
სოია. ბიზნეს გეგმების მომზადება

სოკო ხის მორებზე. საავტორო ბიზნეს გეგმა
სოკოს სხვადასხვა სახეობების წარმოების ბიზნეს გეგმა
სოლარიუმის ბიზნეს გეგმა
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავების ინოვაციური საწარმოები
სოციალური საწარმოების

სპ

სპა ცენტრის ბიზნეს გეგმა
სპეციალიზებული დიზაინერული საქმიანობები / M74.10.0
სპეციალური დანიშნულების ძაღლების გამრავლება-გაწვრთნის ცენტრის ბიზნეს -გეგმა
სპეციალური ტექნიკა გამოძახებით . ტიპური ბიზნეს გეგმა
სპეცტანსაცმლის წარმოება / C14.12.0
სპილენძის წარმოება / C24.44.0
სპორტული ბანაკის ბიზნეს გეგმა
სპორტული ობიექტების საქმიანობები / R93.11.0
სპორტული საქონლის წარმოება / C32.30.0
სტიკერშოპი ბიზნეს გეგმა
სტომატოლოგიური კაბინეტის, კლინიკის ბიზნეს გეგმა

სტუდენტებისათვის / ბიზნეს გეგმებმომზადება / კონსულტაციები 
სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის ბიზნეს გეგმა

სუნელ-სანელებლებისა და საკაზმ-სანელებლების წარმოება / C10.84.0
სუფრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სწრაფი კვების კაფის ბიზნეს გეგმა
სწრაფი მომსახურების კაფის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ტანსაცმლის მინი სამრეცხაოს ბიზნეს გეგმა
ტარაკნების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ტარხუნა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ტატუს სალონის ბიზნეს გეგმა
ტაქსი გამოძახებით . ტიპური ბიზნეს გეგმა
ტაქსის დისპეჩერული სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
ტბების ბიზნეს გეგმის მომზადება სპეციალურად უცხოელი ინვესტორებისათვის
ტენისის კორტის ბიზნეს გეგმა
ტექნიკის  (სასოფლო–სამეურნეო)  თანადაფინანსების პროგრამების მომზადება
ტექნიკური გამოცდები და ანალიზები / M71.20.0

ტექსტილის ბოჭკოს მომზადება და დართვა / C13.10.0
ტექსტილის გაწყობა / C13.30.0
ტექსტილის და ბეწვეულის პროდუქციის რეცხვა და ქიმწმენდა / S96.01.0
ტექსტილის მზა ნაწარმის წარმოება, ტანსაცმლის გარდა / C13.92.0
ტექსტილის სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი / C13.99.0
ტექსტილის წარმოება / C13.20.0

ტი

ტიპოგრაფიის ბიზნეს გეგმა
ტირის ბიზნეს გეგმა
ტოგენბურგული ჯიშის თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ტორფის გადამუშავება და წარმოება -ბიზნეს გეგმები
ტრადიციული იარაღების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

ტრენინგ ცენტრების ბიზნეს გეგმა
ტრიკოტაჟის და ნაქსოვი წინდების წარმოება / C14.31.0
ტურბაზის ბიზნეს გეგმა
ტურისტთა სწრაფი კვების ობიექტების ბიზნეს გეგმა
ტურისტული ბარის ბიზნეს გეგმა
ტურისტული ეზოს –  ბიზნეს გეგმა
ტურისტული სააგენტოების საქმიანობები / N79.11.0
ტურისტული სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
ტურისტული საგზურების სააგენტოს ბიზნეს გეგმის მომზადება
ტურისტული ფირმის ბიზნეს გეგმა
ტურ-ოპერატორების საქმიანობები / N79.12.0
ტყავის თრიმვლა და გამოქნა; ბეწვეულის გამოქნა და ღებვა / C15.11.0
ტყავის ტანსაცმლის წარმოება / C14.11.0
ტყემლის ბაღის ბიზნეს გეგმა
ტყვიის, თუთიის და კალის წარმოება / C24.43.0

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

უალკოჰოლო არომატიზებული და/ან დამტკბარი სასმელების წარმოება, როგორიცაა: ლიმონათი, ხილის სასმელები, კოლა, ორანჟადი, ტონიკები და მისთ. / C11.07.2
უკარკასო კონსტრუქციების ფირმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნეს და სასწავლო გეგმები
უქსოვადი ნაწარმის წარმოება, ტანსაცმლის გარდა / C13.95.0
უცხო ენების კურსების ბიზნეს გეგმა
უძრავი ქონების სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
უძრავი ქონების საერთაშორისო სააგენტოს ბიზნეს გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400
ფა

ფაზალისი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოება / C21.20.0
ფეიხოიას გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
ფეხსაცმელების სამკერვალოს ბიზნეს გეგმა
ფეხსაცმლის და ტყავის ნაწარმის რემონტი / S95.23.0
ფეხსაცმლის სარემონტო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ფეხსაცმლის წარმოება / C15.20.0
ფისტის ბაღის ბიზნეს გეგმა
ფიტნეს კლუბის ბიზნეს გეგმა
ფიტნესის ობიექტები / R93.13.0
ფიტოთერაპია და სამკ.მცენარეები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
ფიტო-ჩაის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ფიჭვის სამკურნალო პროდუქტების წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
ფიჭის ფირფიტების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

ფიჭური კავშირგაბმულობის სალონის ბიზნეს გეგმა

ფო

ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება / C24.20.0
ფოლადის ჩამოსხმა / C24.52.0
ფოტოასლგადამღები, დოკუმენტების მოსამზადებელი და სხვა სპეციალიზებული საოფისე დამხმარე საქმიანობები / N82.19.0
ფოტოატელიეს ბიზნეს გეგმა
ფოტოგრაფიული საქმიანობები / M74.20.0
ფოტოლაბორატორიის ბიზნეს გეგმა
ფრანგული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფურცლოვანი მინის დაყალიბება და დამუშავება / C23.12.0
ფურცლოვანი მინის წარმოება / C23.11.0
ფუტკრის პროდუქტების ფარმაცევტული მიზნით წარმოების ბიზნეს გეგმა
ფუტკრის რძის წარმოების ბიზნეს გეგმები
ფუტკრის რძის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

ფუტკრის შხამის წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
ფუტკრის შხამის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

ფქვილის წარმოება / C10.61.1

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ქათმების გამრავლების ბიზნეს გეგმები
ქალთა საწარმოების ბიზნეს-გეგმის

ქალის თეთრეულის მაღაზიის ბიზნეს გეგმა
ქამა სოკოს მოყვანის ბიზნეს გეგმა
ქართული ბროილერი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქართული სამოსის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ქართული ჩალისფერი ქათამი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქაღალდის და მუყაოს წარმოება / C17.12.0
ქაღალდის მასის წარმოება / C17.11.0
ქაღალდის საკანცელარიო საკუთნოების წარმოება / C17.23.0
ქაცვის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
ქეითერული  ბიზნეს გეგმები და აუტსორსინგი 
ქვევრების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

ქვის დამუშავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ქვის კეცის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთება / C23.70.0
ქიმწმენდის ბიზნეს გეგმის მომზადება
ქინძი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქლიავის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
ქოთნის ჩითილები. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქსელის რეკონსტრუქციის ბიზნეს გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ღამის კლუბის ბიზნეს გეგმა
ღვინის მარნების დაპროექტება-წარმოების ბიზნეს გეგმა
ღვინის ტიკების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა

ღვინის ქარხნის ტიპური ბიზნეს გეგმა
ღვინის წარმოება ყურძნისაგან / C11.02.0
ღრუ მინის წარმოება / C23.13.0

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ყავის გადამუშავება / C10.83.2
ყვავილებით ვაჭრობის ბიზნეს გეგმა
ყვავილის მტვერის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ყვავილის მტვერისა  და ჭეოს წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ყვავილის მტვერისა და ჭეოს წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

ყვავილოვანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ყველი. ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები
ყველის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ყველის წარმოების ბიზნეს გეგმის შესადგენად, მეთოდური მითითებები

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

შავჭრელი ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შამპინიონების წარმოების ბიზნეს გეგმა
შაქრის წარმოება / C10.81.0
შაქრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შაქრის ჭარხლის წარმოების ბიზნეს გეგმა
შებოლილი სულგუნის წარმოების ბიზნეს გეგმა
შებოლილი ხორცის საწარმოს ტიპური ბიზნეს გეგმა
შეიმჩნევა ნახევარფაბრიკატების საწარმოების ბიზნეს-გეგმებზე მოთხოვნის ზრდა
შენობების საერთო დასუფთავება / N81.21.0
შესაბოლი საწარმოს ბიზნეს გეგმების მომზადება
შეფუთვის საქმიანობები / N82.92.0

შვეიცარიული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შვიცური ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შინაური ფრინველის ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება / C10.12.0
შინდის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
შპალერის წარმოება / C17.24.0
შპონის ფურცლების და ხის პანელების წარმოება / C16.21.0
შუგარინგის კაბინეტი -ს ბიზნეს გეგმები

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ჩაების წარმოების ტიპური და ინდივიდიალური ბიზნეს გეგმები
ჩაიოტი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჩაის გადამუშავება / C10.83.1
ჩაის მაღაზიის ბიზნეს გეგმა
ჩაის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
ჩეხური ოქროსფერი ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჩირის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ჩირისა და თხილეულის მაღაზიის ბიზნეს გეგმები 577 235 400

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ცემენტის წარმოება / C23.51.0
ცენტრალური გათბობის რადიატორების და ბოილერების წარმოება / C25.21.0
ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოება / C23.20.0
ცვილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
ცვილის წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ცვილის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

ციტრუსების გადამუშავება და რეალიზაციის საავტორო ბიზნეს გეგმა
ციფრული ტექნიკის ამწყობ მცირე საწარმოთა ბიზნეს-გეგმები
ციცარი. საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
ცნობარების და სამისამართო სიების გამოცემა / J58.12.0
ცოცხების და ჯაგრისების წარმოება / C32.91.0
ცხვრისა და მისი პროდუქტების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
ცხოველების გაქირავების ბიზნეს გეგმა
ცხოველთა საკვების წარმოების ბიზნეს გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ძაღლების მოშენებისა და მომსახურების სერვისის საავტორო ბიზნეს გეგმები
ძაღლების სალონის ბიზნეს გეგმა
ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება / C32.12.0
ძვირფასი ლითონების წარმოება / C24.41.0
ძირტკბილა
ძირტკბილას წარმოებისა და ექსპორტის ტიპური ბიზნეს გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

წა

წაბლის წარმოების ბიზნეს გეგმა
წასახემსებლების წარმოების ფირმის ბიზნეს გეგმა
წებოს წარმოება / C20.52.0
წვენები და კომპოტები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
წვენები და კომპოტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
წიგნების გამოცემა / J58.11.0
წითელთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
წისქვილის ბიზნეს გეგმა

წიწ

წიწაკა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
წყალგაყვანილობის, გათბობის და ჰაერის კონდიცირების სისტემების მონტაჟი / F43.22.0
წყალტუბოსათვის ბიზნეს-გეგმები
წყლის ატრაქციონების პარკის ბიზნეს გეგმა

წყლის მიწოდების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
წყლის მოტოციკლეტების გაქირავების ბიზნეს გეგმა
წყლის ჩამოსხმისა და რეალიზაციის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
წყლის ჭაბურღილების ფირმის ბიზნეს გეგმის მომზადება

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ჭედური ავეჯის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ჭინჭრის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400
ხა

ხალიჩების და ფარდაგების წარმოება / C13.93.0
ხალიჩების ქსოვის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ხალხური საკრავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ხამანწკების ფერმის ბიზნეს გეგმა
ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხელნაკეთი ნივთების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ხელოვნური მარმარილოს ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხელოვნური მარმარილოს ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხელოვნური ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება / C32.13.0

ხეხილის ბაღების გაშენების ტიპური ბიზნეს გეგმები ყველ სახის ხილისა და კენკროვანებისათვისა

ხიზ

ხიზილალის წარმოებს ბიზნეს გეგმა
ხილი და ჩირი . ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
ხილის საშრობის ბიზნეს გეგმა
ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავებისა და კონსერვირების სხვა სახეები / C10.39.0
ხილისა და ბოსტნეულის წვენების წარმოება / C10.32.0
ხინკლის გამოძახებით მიწოდების ბიზნეს გეგმა

ხის

ხის დამამუშავებელი საამქროს ბიზნეს გეგმა
ხის სხვა პროდუქტების წარმოება; ნაკეთობების წარმოება კორპის, ჩალის და წნული მასალებისაგან / C16.29.0
ხის ტარის წარმოება / C16.24.0
ხის ტურისტული კოტეჯების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ხის ხერხვა და რანდვა / C16.10.0
ხმის ჩაწერის და მუსიკალური ჩანაწერების საგამომცემლო საქმიანობები / J59.20.0
ხოლმოგორის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება / C10.11.0
ხორცის მაღაზიის ბიზნეს გეგმები
ხორცის პროდუქტების წარმოება / C10.13.0

ხურმის მოშენების ბიზნეს გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ჯერსის ჯიშის ძროხის მოშენების ბიზნეს-გეგმა

– 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმათა მომზადება 577 235 400

ჰალოთერაპიის (მარილის ოთახის) ბიზნეს გეგმები 
ჰერეფორდის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

ჰიბრიდული სიმინდი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჰოლანდიური ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჰომოგენიზებული საკვები პრეპარატების და დიეტური საკვები პროდუქტების წარმოება / C10.86.0
ჰოსტელის ტიპის სასტუმროს ბიზნეს გეგმა
ჰოსტინგებისათვის ავეჯის წარმოების ბიზნეს გეგმა

 

A_Z

Georgian wine market ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
подмор-ის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

ნემო

ძვირფას ბეწვიან ცხოველთა მოშენების ბიზნეს გეგმების მომზადება
წვიმის ჭიების მოშენებისა და ბიო ჰომუსის წარმოების ბიზნეს გეგმა

ჩასასმელი

აბერდინო–ანგუსის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   
აიშირის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   
ანგლერული ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   
ველის წითელი ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   
თესლებისა და სარგავი მასალების საწარმოების ბიზნეს-გეგმები
იაროსლავის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   
იხვის ფერმის ბიზნეს გეგმები
კავკასიური წაბლა ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები  
ლატვიური წაბლა -ს საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   
მესაქონლეობის ფერმის ბიზნეს გეგმა, სასელექციო, ჯიშობრივი
ოქროს მოპოვების ბიზნეს-გეგმები
სასარგებლო წიაღისეული მოპოვების ბიზნეს-გეგმები
საქონლის ჯიშები და მოთხოვნები ფერმისადმი
სიმენტალის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   
ტბების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ტბორების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფლექფის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმა
ქვიშისა და ღორღის მოსაპოვებელი კარიერი – ბიზნეს გეგმები
შავ–ჭრელი ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები
შვიცური ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   

წყალსატევების ბიზნეს გეგმების მომზადება
წყლის ჩამოსასხმელი საწარმო – ბიზნეს გეგმები
ხოლმოგორის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   
ჯერსის ჯიშის საქონლის მოშენების ბიზნეს გეგმები
ჰერეფორდის ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   
ჰოლანდიური ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   
ჰოლშტეინური ჯიშის საქონლის ფერმის ბიზნეს გეგმები   

 


ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments