სამედიცინო საიტების დეველოპერი – ტრენინგების სპეციალური კურსი

სამედიცინო საიტების დეველოპერი – ტრენინგების სპეციალური კურსი

ექიმებსა და ფარმაცევტებს, აგრეთვე ამ სპეციალობების უმაღლესი სასწავლებლების
სტუდენტებს ვიწვევთ !
სპეციალურ  6 თვიან კურსებზე პირველადი დასაქმებით
 სამედიცინო საიტების დეველოპერი
საუკეთესო შანსი მუდმივად გქონდეთ მეორადი დასაქმების წყარო.
კურსები,უმეტეს შემთხვევაში,უზრუნველყოფს ამ სფეროში თქვენს პირველად
დასაქმებას.
577 235 400 ; Caumednet@gmail.com ; skype- medgeo.net ;

მედიცინა ქართულ ინტერნეტში ძალიან პოპულარულია:
►გარდა www.medgeo.net -ისა რამდენიმე კარგი დარგობრივი სამედიცინო საიტი
არსებობს ქართულ ინტერნეტში
►თითქმის ყველა დიდ საინფორმაციო საიტს აქვს სამედიცინო განყოფილება
►არაფერს ვამბობთ, მედიცინის თემაზე შექმნილ ცალკეულ სტატიებზე, რომლებიც მრავლადაა ინტერნეტში


შესაბამისად, იზრდება მოთხოვნა სამედიცინო საიტების ექიმ და ფარმაცევტ დეველოპერებზე, ადამიანებზე, რომლებსაც ერთდროულად აქვთ მედიკოსისა და საიტების დეველოპერის ცოდნა-უნარები . სხვა ქვეყნებში, და ნაწილობრივ საქართველოშიც მედიკოსებისათვის საიტების დეველოპერის სამუშაო არის დამატებითი შემოსავლისწყარო, რომელიც ერთდროულად მის პროფესიულ პრომოცისაც უწყობს ხელს, თუმცა ბევრი მედიკოსი, ცხოვრების რაღაც ეტაპზე, მხოლოდ დეველოპერობითაცაა დაკავებული.