ვაკანსიების ვიდეო ბაზა

ვაკანსიების ვიდეო ბაზა – რეალური კადრების მოზიდვა და რეკლამა დამსაქმებლისთვის

► ვაკანსიების ვიდეო-ბაზა  სიახლეა საქართველოსათვის. ამ ვიდეოებში დამსაქმებლები პირადად აწვდიან მაძიებლებს ინფორმაციებს ფირმისა და პირობების შესახებ. ეს ხელს უწყობს რეალური კადრების მოზიდვას  და  დამსაქმებლისათვის გარკვეული რეკლამაცაა.

► არაა სავალდებულო ვიდეო ტექნიკურად მაღალი ხარისხის იყოს. საკმარისია მოკლე ჩანაწერი, გადაღებული ჩვეულებრივი ტელეფონით. თან შეგიძლიათ, წერილობით დაურთოთ კოორდინატები და სხვა ნებისმიერი ინფორმაცია. ისინი ვიდეოს ქვევით განთავსდება.

ვაკანსიების ვიდეო ბაზა

.

.