მუდმივმოქმედი კონფერენცია „ბიზნესის იდეიდან გრანტამდე“

„დამოუკიდებელ  ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსი“ ატარებს  მინი-კონფერენციების ციკლს „ბიზნესის იდეიდან გრანტამდე “

კონფერენციების ციკლის  ფარგლებში:

●  მონაწილეები გაეცნობიან  შეღავათიანი დაფინანსების ძირითად წყაროებს;
●  მიიღებენ  ინსტრუქციებს „როგორ დაწერონ ბიზნეს-გეგმა“ და, სურვილის შემთხვევაში, მიეწოდებათ  ტიპური ბიზნეს გეგმები;
●  შეხვდებიან გრანტებისა და შეღავათიანი კრედიტების  გამცემი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.

სკოლა სემინარი ჩატარდება სექციებად (ინტერესების მიხედვით). სექციის მონაწილეთა სურვილის შემთხვევაში შეიძლება ჩატარდეს ვებინარის (ინტერეტ-კონფერენციის)  სახით.

კონფერენციებში  მონაწილეობა ფასიანია.
მონაწილეობის მსურველებმა წინასწარ უნდა მოგვაწოდონ მოკლე ინფორმაცია, რათა დაგეგმილ იქნეს მათთვის ადგილი შესაბამის სექციაში.

1. გვარი, სახელი
2. ელფოსტა (თუ გაქვთ)
3. ტელეფონი
4. სკაიპი (თუ გაქვთ)
5. ახლა იწყებთ ბიზნესს თუ აფართოვებთ
6. მოკლედ აღწერეთ ბიზნესის თემა, იდეა, რომლითაც ხართ დაინტერესებულნი
7. რა თანხის (რაოდენობა) მოძიებას ვარაუდობთ?
8. ემიგრანტებისათვის სექციის  მუშაობა  მიმდინარეობს ინტერნეტით (ინტერნეტ-კონფერენცია, ვებინარი) ხომ არ გირჩევნით მონაწილეობა მიიღოთ მუშაობის ამგვარ ფორმით
9. სექციების ჩამონათვალი და საორიენტაციო მასალები სექციების მონაწილეებისთვის იხილეთ: http://hr.medgeo.net/2016/10/01/biznes-gegma-2/

გთხოვთ გადახედოთ და გვაცნობოთ თქვენთვის საინტერესო  ბიზნეს-გეგმის დასახელება. თუკი ჩამონათვალში ასეთი  არ მოიძებნა, მიგვანიშნეთ თქვენთვის საინტერესო სფერო/სფეროები და საკითხს შევისწავლით.

► სკოლა-სემინარის საინფორმაციო პორტალი მდებარეობს მისამართზე:
http://hr.medgeo.net/2016/09/29/biznes-gegma/

Tel.:  577 235 400; e-mail: Caumednet@gmail.com; skype: medgeo.net

გადასვლა >>>> ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა)


თეზაურუსი: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმა,  როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადება,  საინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზი,  საფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე, მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?

..